Go to Top

Układy Kroju

Układy krojuI4yourfashion zapewnia wysoką ekonomiczność zużycia surowca dzięki zastosowaniu komputerowej aranżacji ułożenia szablonów. Doświadczenie w tworzeniu trafaretów pozwalają maksymalizować produktywność oraz poprawić jakość krojenia. Tworząc układy kroju, dostosowuje się do wytycznych przekazanych przez Klienta takich jak bufory, bloki klejowe, linie cięcia, punkty pasowania, kierunki ułożenia szablonów lub uwzględnienie wy-kurczu tkaniny w układach, itp. Moje układy powstają według standardów Klienta i zawierają żądane opisy na szablonach takie jak numer lub nazwa modelu, kod, rozmiar, opisy poszczególnych elementów lub rozkład w układzie. Mogę stworzyć układ pojedynczego rozmiaru, kombinację lub zestaw rozmiarów dostosowując się do potrzeb Klienta.